2.4. A szerv nyilvántartásai


A feladatellátáshoz szükséges, jogszabályokon alapuló előírt nyilvántartások:
A feladatellátáshoz szükséges, jogszabályokon alapuló előírt nyilvántartáson kívűl:

Megnevezés:
A 1992:LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok
az adatkezelés célja
az adatok fajtája
a kezelés jogalapja
az érintettek köre
az adatok forrása
a továbbított adatok fajtája
a továbbított adatok címzettje
a továbbítás jogalapja
az egyes adatfajták törlési határideje
az adatkezelő, adatfeldolgozó neve
az adatkezelő, adatfeldolgozó címe
az adatkezelés, adatfeldolgozás helye
az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
Az adatokhoz való hozzáférés módja:
Az adatokról való másolatkészítés költségei:


INFÓ  • A szerv nyilvántartásai


A lap 0.00 másodperc alatt készült el. Nagykőrös Város Önkormányzata
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor